Magyar  English     
www.p-m-c.hu  Malik Management Zentrum St.Gallen  Életképes Szervezeti Modell

Életképes Szervezeti ModellHáttér:

 

Az üzlet növekvő komplexitására és dinamikájára válaszul sok menedzser vezet be szervezetében mátrix-struktúrát. Ezzel azonban nem oldódnak meg a problémák, hanem sokkal inkább elszaporodnak. A felelősségek feloldódnak, a belső súrlódási felületek megtöbbszöröződnek. Rövid időn belül a szervezet újbóli átstrukturálására lesz szükség – várhatóan ismét eredmény nélkül. A menedzsment nem talál időt a saját feladataira, hiszen főként operatív vezetési problémákkal és konfliktusok feloldásával kell foglalkozzon.

 

Emiatt különösen fontos az egyszeri kialakítása egy olyan, a komplexitást is kezelni tudó vállalati struktúrának, amely nyereséget biztosító növekedést, és változásokhoz való alkalmazkodást biztosít anélkül, hogy a szervezetet újra át kellene szervezni.

 

Cél, kompetenciák:

 

Ennek a szemináriumnak a keretében a hallgatók elsajátíthatják, hogy miképpen lehetséges önmagukat szervező, a stratégiai célokkal összeegyeztethető, ütőképes egységek létrehozása a 21. század szervezeti formájának, az Életképes Szervezeti Modellnek a mintájára. A modell példaként, és ellenőrzési lehetőségként szolgál a tervező- és megvalósító szervezetek elemzéséhez és létrehozásához. A modell életképes organizmusok struktúráját követi, és a kibernetikus funkcióelvek révén a szervezetekben olyan tulajdonságokat alakít ki, mint flexibilitás, optimumra való törekvés, alkalmazkodási képesség, önszerveződés és önmegújítás.

 

Tematika:

 

  A szeminárium keretében a hallgatók megismerkednek:

  • Az Életképes Szervezeti Modellel, mint diagnosztikai és tervezési modellel, amely révén tetszőleges tevékenységű, méretű, és komplexitású szervezet állítható fel
  • Szervezeti erősségeket és gyengeségeket bemutató példákkal
  • Kritériumokkal, amelyek révén egy szervezet értékelhető
  • A stratégiai céloknak megfelelő szervezeti struktúra kialakításának módjával
  • Az önszerveződés módjával
  • A központosított és lapos hierarchiai szerveződések közötti egyensúllyal
  • A felsővezetés szervezeti kérdéseivel
  • A jelenlegi struktúrák eredményes optimalizálásának módjával

 

Irodalomjegyzék:

 

Mivel az Életképes  Szervezeti Modell oktatott változata a Malik csoport érdekkörébe tartozó, jogvédelem alatt álló fejlesztés, a modellnek még nincsen könyvben ismertetett változata.

 

 

Héjj Tibor nyerte el az idén 20 éves Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara Szent György DíjátA köztársasági elnök kezdeményezte munkában Héjj Tibor is közreműködöttA svájci székhelyű Malik
Management Zentrum St. Gallen a
PMC-t választotta magyarországi stratégiai partnerének
"Év társadalomtudatos vállalkozása  
- Magyarország 2007"
"Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért "